iedere leerling op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek

Team

Onze school heeft 20 betrokken en deskundige medewerkers. Het onderwijzend personeel bestaat uit leraren en een vakleraar bewegingsonderwijs. Het onderwijzend personeel wordt ondersteund door onderwijsassistenten, een logopedist, stagebegeleiders, een orthopedagoog, een intern begeleider en een schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast is er een directeur, een conciërge en een administratief medewerker. Op de pagina van de groepen is te lezen op welke dagen de medewerkers uit de diverse groepen aanwezig zijn. Naast de vaste medewerkers biedt onze school ook stageplekken aan.