Iedere leerling
op de juiste plek
Iedere leerling
op de juiste plek
iedere leerling op de juiste plek

Leren op locatie

Als leerlingen rond de leeftijd van 16 jaar toe zijn aan een nieuwe stap, bieden wij de mogelijkheid werkervaring op te doen op een leerwerkplek buiten de school. Dit is een echte werkplek, waar een groepje leerlingen onder begeleiding van een eigen leerkracht aan de slag gaat.

Voetbalvereniging Papendrecht.

Iedere woensdagochtend gaan zes leerlingen en een leerkracht met de schoolbus naar Papendrecht. Bij de voetbalvereniging VV Papendrecht zorgen wij voor de schoonmaakwerkzaamheden. Na binnenkomst trekken de leerlingen het shirt van de Stroom aan, zodat wij herkenbaar zijn voor vrijwilligers en bezoekers. Wij hebben verschillende taken bij VV Papendrecht, die allemaal gericht zijn op de schoonmaak. Zo maken wij binnen de kleedkamers, de commissiekamer, de bestuurskamer en de hal schoon, zodat de leden van de club en de tegenstander in een schone ruimte binnen komen. Buiten zorgen wij er voor dat de tribunes, de dug-out en de omgeving schoon blijven. Na het verdelen van de taken kunnen de leerlingen aan de slag. De leerlingen pakken met behulp van een stappenplan of zelfstandig de materialen. Zo maken we bijvoorbeeld twee verschillende sopjes. Een sopje voor de stoelen, tafels en muren en een sopje voor de vloer. De leerlingen werken vaak in tweetallen, zodat ze leren om met elkaar samen te werken. Ze overleggen met elkaar hoe ze de taken verdelen en hoe ze dat gaan aanpakken. Daarbij krijgen ze ook allemaal een taak om zelfstandig uit te voeren. Bijvoorbeeld het uitdelen van de werkkleding, aangeven wanneer het pauze is of het koffie en thee zetten voor de collega's. De leerlingen hebben allemaal een individueel leerdoel waaraan ze werken. Zo worden ze zich bewust van hun eigen leerdoel en zien ze hoe ze zich als werknemer verder kunnen ontwikkelen. Aan het einde van de ochtend bespreekt de leerkracht hoe de ochtend is verlopen en of er goed aan het leerdoel is gewerkt. Zodra we dat met elkaar hebben besproken, lopen we nog een rondje om te controleren of alles op slot zit en gaan we richting de bus. De leerlingen zijn dan moe, maar voldaan van een ochtend hard werken.

Papenhoeve in Papendrecht.

Op donderdagochtend gaan een zestal leerlingen o.l.v. een leerkracht naar de kinderboerderij "Papenhoeve" (http://www.kinderboerderijpapenhoeve.nl).
De leerlingen zorgen zelf voor oude kleding en krijgen op de Papenhoeve bedrijfskleding aan.
De leerlingen oefenen in het krijgen van een juiste arbeidshouding en werknemersvaardigheden. Ze doen dit door allerlei werkzaamheden uit te voeren zoals:
Het opzetten van het terras; het vegen van het terrein; het uitmesten van de weide; het harken van bladeren; het uitmesten van de dierenverblijven etc.
Om 10 over tien is het een kwartier pauze en drinken en eten we wat met elkaar.
Na afloop bespreekt elke leerling met de leerkracht wat hij/ zij heeft gedaan, hoe het ging, hoe de werkhouding was, de concentratie, het omgaan met leiding en collega's, de taakaanpak enz. De leerlingen werken ook elk aan een individueel doel waarop ze instructie krijgen en waaraan ze werken. Op deze manier wordt de leerling zich steeds bewuster van zijn eigen verantwoordelijkheden en ontwikkeling als werknemer en leert daar gericht aan te werken.
 

Supermarkt MCD in Papendrecht.

Iedere dinsdag ochtend vertrekken 6 leerlingen en een leerkracht met de schoolbus richting Papendrecht om te gaan werken bij de MCD supermarkt. Nadat de leerlingen een MCD-trui hebben aangetrokken en gecontroleerd hebben of ze er netjes uitzien, krijgen ze een korte instructie. In tweetallen gaan de leerlingen aan het werk met het bijvullen van producten. Bij het vakkenvullen komen aardig wat vaardigheden kijken. De producten moeten op de juiste plaats in het schap, de barcodes moeten vergeleken worden en het is belangrijk om naar de houdbaarheidsdatum te kijken. Bovendien moet alles netjes staan en gespiegeld worden.

Op deze leerwerkplek worden naast deze werkzaamheden ook basisvaardigheden getraind die belangrijk zijn voor werken in het algemeen. Zo is het belangrijk dat de leerlingen goed met elkaar samenwerken als echte collega's en hulp vragen als dat nodig is. Ze leren ook meerdere opdrachten na elkaar uit te voeren en door te werken. Ook is het nodig om je eigen werk te controleren op fouten. Gedrag als werknemer kan op deze werkplek goed geoefend worden.
Aan het eind van de ochtend rijden we terug naar school. Daar evalueren we de ochtend en de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen.

Inmiddels zijn we al aardig ingeburgerd in de supermarkt. Enkele klanten kennen ons al en af en toe helpen onze leerlingen klanten als ze iets zoeken in de winkel. Sommige leerlingen zijn zo enthousiast over dit werk dat ze hierin verder willen. 
 

Combigoods in Papendrecht

Iedere vrijdagochtend gaan een groepje leerlingen onder begeleiding van de leerkracht naar Combigoods, leerwerkbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking.( link plaatsen naar Combigoods). www.leerwerkbedrijf.com
Combigoods verricht uiteenlopend inpak- en productiewerk en de leerlingen mogen hier werkervaring opdoen onder begeleiding van de leerkracht en een stagiaire.
We starten om 9.15 uur en krijgen eerst werkuitleg over hoe we het het product moeten inpakken, alles wordt in stapjes verteld daarna gaan we de taken verdelen en aan de slag. Om 10 uur hebben we koffie pauze,onder het genot van een kopje koffie of maken de leerlingen een praatje met de medewerkers.
Daarna gaan we weer verder met onze opdracht. Om 11.30 uur ruimen netjes onze werkplek op en vertrekken weer naar school.

Werken in de speeltuin Oosterkwartier.
 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4mTNK2SBgZU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 

fotoalbum